Zur deutschen Version To english version  России версия Česká verze Dla polskiej wersji Magyar változat Pentru versiunea românească За българската версия Version française Versión española

Úvod


Vážení fanoušci, motorsport

„Jen létání je lepší“ si jistě mnozí závodníci bývalé DDR říkali, když se rozhodovali pro kariéru profesionálního závodníka.
A skutečně, stačí jen šlápnout na plyn a v okamžiku dosáhnete rychlosti o které se normálím smrtelníkům může jen zdát. To je ta svoboda, to je to „něco“ navíc, to je ta výzva. Tehdejší systém tento efekt - pryč ze všedního života - ještě zesílil.

Tato stránka se věnuje době ve které ještě šlo o klasické závody muže proti muži. Tehdy ješte existovala rovnováha mezi technikou a řidičským uměním. A sloganem by mohlo být „o vítězství se rozhodne v zatáčkách“. Pro vítězství byla rozhodující schopnost udržet svůj stroj pod kontrolou a připravenost pilota riskovat, nikoliv však zastávky v boxech nebo závodní strategije jednotlivých stájí.Jistě existují stovky a tísíce nejrůznějších příběhů a historek z této éry... některé z nich naleznete na těchto stránkách.

Nejlépe to vystihl novinář, který na těchto stránkách hledal informace o motorsportu ve východním německu:

vy jste Schumacheři východu!

Touto větou shrnul veškeré naše úsilí té doby dohromady. Vědší chválu a uznání si snad ani nemůžeme přát.
Na těchto stránkách naleznete informace, které vám dopomohou zkompletovat vaše vlastní podklady a soukromé archivy, navázat kontakt s jinými nadšenci pro motorsport z bývale NDR, obzvláště pak z let 1980 až 1989 ze třídy B8, později E1300/E1600. Necht´ jsou tyto stránky inspirací a studnicí informací pro ty, kteří zamýšlí o Motorsportu psát či informovat.

Přeji vám hodně zábavy.
Váš Jürgen Meißner

V archivu naleznete:
fotografie, plakát, videa, prospekty, autogramy, seznamy závodníků, technické dokumenty a mnoho dalšího S radostí uvítám fotografie a příběhy z vašich zážitků, které by obohatily a rozšířily tyto stránky.

Zavzpomínej me:
Okruhy ve východním Německu, jako je Sachsenring, Schleiz (nejstarší přírodní dráha v Evropě) a Frohburg přiváděli jezdce na samotné hranice jejich závodního umu. Závodní vozy dosahovaly mnohdy na dráhách bes ohraničení nebo svodidel maximalni rychlosti až 265 km/h, v průměru se řítili až 165 km/h rychlostí.

Jedinou odměnou jak pro samotné závodníky tak jejich týmy byla často nebývale vysoká návštěvnost, až 300.000, fanoušků za jediný víkend. V dobách kdy nedostatek náhradních dílů a materiálu často rozhodovaly o vítězství či porážce, trořily věty jako „když něco nejde, tak to musí jít“ gro tehdejšího nadšení a zapálení pro věc. Amatérské závody jak si je dnes již nikdo nedovede představit: stejné podmínky pro každého, stejná technika... jen muž proti muži.

Vzpomínejme nejen na staré Mistry, ale také na ostatní závodníky, kteří se také zapříslušily o věhlas a slávu této éry závodů až do roku 1989. Jmenovitě na příklad Hans-Dieter Kessler, Heinz Siegert, Jürgen Meißner, Volker Worm, Manfred Günther, Helga Heinrich-Steudel, Manfred Kuhn, Peter Schwalbe, Henrik Opitz, Lutz Blütchen, Stefan Perner, Nils-Holger Wilms, Dietmar Isensee, Wolfgang Krug a mnoho dalších. Největší obdiv a uzání patří však těm, kteří tomuto sportu obětovali vše a zaplatili cenu nejvyšší. V hluboké úctě se klaníme před Ulli Melkus, Bernd Kasper und Frieder Kramer.

V neposlední řadě nám dovolte zavzpomínat také na rodiny závodníku a jejich týmy a mechaniky, kteří se velkou měrou zasloužíly o rozvoj a podporu tohoto sportu. To oni tvořili společně s jezdcem tým, jedno srdce, jenu duši.


Podle mého archivu jsou:

Fotografie, plakáty, videa, brožury, Autograph obrázky, cesta vede seznamy účastník, technické dokumenty, zadávací dokumentace a mnoho dalšího.

Motorsport přátelé, fanoušci a nadšenci jsou voláni k hledání své archivy pro fotografie a příběhy, které jsou zajímavé a originální a mohli obohatit tyto stránky cenné.

Pamatujte:

Okruzích ve východním Německu, jako Sachsenringu, Schleizu (nejstarší přírodní dráha v Evropě) a Frohburg zapotřebí obrovské úspěchy a odvaze řidiče. Závod auto rychlosti průměr dosáhl až 165 km / h maximální rychlostí až 265 km / h leitplanke volných silnicích. Sledovanost často více než 300.000 během jednoho víkendu byly odměnou za tvrdou práci, mechanik a závodník s malými příspěvky z asociace Sport. Tam byly věty jako například: "Nic není nemožné!" reliéfní znamení neúnavného jednání, nedostatek náhradních dílů a obtíží materiál měl trvalý vliv na úspěch nebo neúspěch. V té době amatérský sport, jak je možné ho lépe přání: stejné podmínky pro všechny účastníky formovaly sportovní hodnotu "muž proti muži".

Takže chceme mít na paměti NDR mistry, kteří projevili mimořádný výkon, ale také v závodníků které se zapsaly do historie závodní až do roku 1989, například, ale Hans-Dieter Kessler, Heinz Siegert, Jürgen Meissner, Volker Worm, Manfred Günther, Helga Heinrich-Steudel, Manfred Kuhn, Peter polykat, Henrik Opitz Lutz kvítky, Stefan Perner Nils-Holger Wilms Dietmar Isensee, Wolfgang Krug a mnoho nezmiňuje ...

ale především na paměti, jsou ty, které byly v tomto sportu své životy nebo jsou již mrtví. Tak jsme luk zejména v hlubokém úctou Ulli Melkus, Bernd Kasper a Friedera Kramer.

V neposlední řadě je třeba připomínat rodiny závodníků a dobrovolných mechaniky, která z tohoto sportu pod enormním času a nákladů. Všichni byli se svým řidičem, tým, jedno srdce a jedna duše.